Zawieszać to trzeba umieć. Artykuł w 5 faktach.

Pismo skierowane do Urzędu Wojewódzkiego w sprawie XXVII sesji.

Pismo skierowane do Urzędu Wojewódzkiego w sprawie XXVII sesji.

FAKT 1. Posiedzenie XXVII sesji rozpoczęło się 25 stycznia 2013 roku o godzinie 10.00. Wiedzieliśmy, że sesja będzie ciekawa ze względu na uchwały – budżet z proponowanymi przez radnych zmianami, obwody wyborcze, wynagrodzenie wójta, zmiany personalne w komisjach, plany pracy i kontroli komisji, inne. Nic jednak, do ostatniej chwili, nie wskazywało na niespodziewane zakończenie. Jakby się taśma urwała.

FAKT 2. Zadaniem przewodniczącego rady gminy, zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., nr 142, poz. 1591, ze zm.) jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie jej obrad.

FAKT 3. Statut Gminy Łomża o dzieleniu sesji na więcej niż jedno posiedzenie traktuje w § 29.1: „Sesja odbywa się podczas jednego posiedzenia. W szczególnych przypadkach może się składać z dwóch lub więcej posiedzeń. Terminy dalszych posiedzeń w ramach jednej sesji ustala Przewodniczący obrad i informuje o nich ustnie radnych na pierwszym posiedzeniu”.

FAKT 4. Przewodnicząca Rady Gminy Łomża pani Barbara Cychol przerwała/zawiesiła obrady  sesji w trakcie dyskusji nad pierwszą uchwałą o budżecie gminy na 2013 rok. Pani Cychol, podejmując taką decyzję, nie zachowała statutowych warunków formalnych. Po podpowiedzi Wiceprzewodniczącej pani Beaty Dębowskiej-Ignaciuk (coś w stylu: ” kończ już tę sesję”) Przewodnicząca zawiesiła posiedzenie bez podania przyczyny, okresu zawieszenia, terminu kolejnego posiedzenia.

FAKT 5. Uważam, że przez decyzję przewodniczącego rady zostało złamane prawo – przerwano bezterminowo posiedzenie rady. Jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża postanowiłem zapytać wojewodę o zdanie, czy Przewodnicząca postąpiła zgodnie z prawem czy nie? Uczyniłem to chcąc ustrzec Radę przed kompromitacją gdyby to miało stać się normą.

I taka jest prawda. Piotr Kłys

Skomentuj artykuł

komentarze