Zawiadomienie o wznowieniu sesji … bez budżetu.

Dziś (30 styczeń 2013) na BIP-ie Gminy Łomża Pani Przewodnicząca obwieściła dzień 5 lutego jako termin kolejnego posiedzenia XXVII sesji. O.K. Przypuszczałem, że wznowienie nie odbędzie się w styczniu.

Rozumiem, że z porządku obrad zostanie zdjęta uchwała o budżecie 2013, bo przecież procedowanie nad nią byłoby stratą czasu. Domyślam się, że znajdujemy (właściwie znajdziemy się 1 lutego) w sytuacji, w której Rada, jako że nie uchwali(ła) budżetu do końca stycznia 2013 nie będzie miała nic do powiedzenia, gdyż RIO białostocka uchwali budżet za nas. Regionalna Izba Obrachunkowa wyda zarządzenie zastępcze dla naszej gminy, w którym uchwali dla nas budżet na 2013 rok w oparciu o projekt budżetu dostarczony przez wójta do 15 listopada. Pewnie 31 stycznia do łomżyńskiego oddziału RIO zostanie taki projekt dostarczony ze poprawkami po uwagach RIO z grudnia.

Apeluję do pana Wójta o wysłuchanie głosu radnych i naniesienie poprawek, które bezwzględna większość Rady zatwierdziła.

Z kalendarza budżetowego:

31 styczeń – Upływa termin ostatecznego uchwalenia budżetu gminy oraz uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na kolejny rok (do WPF nie ma wskaźników, każda gmina ustala swoje własne). W przypadku nie dotrzymania tego terminu, budżet w zakresie zadań własnych i zleconych jest ustalany przez RIO do końca lutego.

I taka jest prawda. Piotr Kłys

Skomentuj artykuł

komentarze