Archiwa tagu: Miejskie Przedsiębirstwo Komunikacji Łomża

źródło zdjęcia: www.mpklomza.pl

Uprawnieni już tylko do mandatu

Uchwała Rady Miasta Łomża

zobacz uchwałę Rady Miasta Łomża

Radni Miasta Łomży pod koniec stycznia podjęli uchwałę zmieniającą grono osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Łomży. Dlaczego o tym piszę? Bo to ma istotne znaczenie dla mieszkańców okolicznych gmin, także gminy Łomża. W § 2. uchwały nr 409/XLVIII/14 Rady Miejskiej Łomży z dnia 22 stycznia 2014 r. czytamy „Uprawnienia do ulgowych i bezpłatnych przejazdów w granicach administracyjnych Łomży przysługują tylko osobom zameldowanym w Łomży (nie dotyczy uczniów szkół łomżyńskich oraz osób, którym przysługują ulgi ustawowe). Ten akt prawny znosi wszystkie ulgi nie wynikające z ustawy osobom zameldowanym poza terenem miasta Łomży.

        Nowy dyrektor – nowe porządki

zobacz wniosek dyrektora MPK

zobacz wniosek dyrektora MPK

Powołany w grudniu 2012 r. na stanowisko dyrektora MPK Łomża Janusz Nowakowski, już w lutym 2013r. składa do Prezydenta Miasta Łomży wniosek o m. in. modyfikację zakresu uprawnień do ulgowych przejazdów komunikacją miejską. Ładne słowo modyfikacja, tutaj znaczy tyle, co odebranie uprawnień. Nowy dyrektor pisze, że „staje się koniecznością zweryfikowanie uprawnień do ulgowych przejazdów, a w szczególności przejazdów bezpłatnych. Należy też rozstrzygnąć w jakim zakresie wszyscy podatnicy nawet Ci, którzy nie korzystają z komunikacji miejskiej mają finansować przejazdy pasażerom uprawnionym do ulg a w szczególności nie będącym mieszkańcami Łomży.” Nie ma się co dziwić, człowiek musi się wykazać.

        Wójtowie się zgodzili…

Dalej, w analizie sytuacji dyrektor Janusz Nowakowski pisze:
Z dotychczasowych rozmów przeprowadzonych z władzami sąsiednich gmin wynika, że  w najbliższej przyszłości w ich budżetach nie będzie środków na rekompensatę kosztów z tytułu ulg w przejazdach komunikacją zbiorową. Stąd wniosek aby z ulg, które przyznała Rada Miejska Łomży dla korzystających z komunikacji miejskiej na terenie Łomży póki co mogli korzystać tylko mieszkańcy Łomży.”

        a skoro się zgodzili, to wdrażamy oszczędności

Wśród złożonych Prezydentowi Miasta Łomży propozycji zmian ulg w komunikacji miejskiej w Łomży na pierwszym miejscu dyrektor Nowakowski umieścił: Wszystkie uprawnienia do ulgowych i bezpłatnych przejazdów w granicach administracyjnych Łomży ustalone uchwałą Rady Miejskiej Łomży mają mieć zastosowanie tylko do osób zameldowanych w Łomży

         Wójt Nowakowski wiedział, czy nie?

Fakty są jasne: 1. W okresie grudzień 2012 – luty 2013 dyrektor MPK rozmawiał z naszym wójtem. 2. Pod koniec lutego 2013 r. pisze wniosek do prezydenta Łomży. 3. Minął prawie rok i pod koniec stycznia 2014 r. Rada Miasta Łomży podejmuje uchwałę. 4. Przez 14 miesięcy o tej sprawie nasz wójt nie zająknął się nawet, ja przynajmniej nie słyszałem ani słowa.

Albo wójt nic nie wiedział, że od ponad roku brat dyrektor planuje „oszczędności” w firmie. Albo wiedział, ale nic nie powiedział, bo po co to radnym i mieszkańcom wiedzieć, co on planuje. W obu przypadkach kompromitacja, bo albo nie wie co się wokół niego dzieje, albo wie i zgadza się na pogorszenie sytuacji mieszkańców gminy. Próbując znaleźć odpowiedź zapytałem o to na sesji.

        Interpelacja – czekamy na wyjaśnienia

Wobec powyższego złożyłem obszerną interpelację w tej sprawie na sesji 7 marca. Prosiłem wójta Nowakowskiego o przedstawienie stanowiska w tej sprawie radzie gminy. Poprosiłem o informację jakie interwencje wójt podjął w samorządzie miasta Łomży i u dyrektora MPK  w celu zabezpieczenie interesów najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Łomża.

Zaskakujące jest dla mnie, że o tak ważnych sprawach nikt nie rozmawiał z radą gminy Łomża. Jak rozumiem z pisma dyrektora Nowakowskiego, wójt Nowakowski sam zdecydował o niewyodrębnieniu środków na ulgi w przejazdach dla mieszkańców swojej gminy. Zapytałem dlaczego nie konsultował tego z radą.

       A może byśmy dopłacili?

            Zawnioskowałem o przedstawienie radzie gminy analizy możliwości dofinansowania biletów komunikacji publicznej mieszkańcom naszej gminy. Ulgi w przejazdach komunikacją zbiorową wpływają bezpośrednio i realnie na poprawę życia mieszkańców gminy. Z ulg korzystają nie tylko kombatanci, emeryci i renciści, ale też dzieci i młodzież uczącą się w szkołach na terenie gminy Łomża, dojeżdżających komunikacją miejską na różne zajęcia pozaszkolne. Dla rodziców tych dzieci mieszkających na terenie gminy ulga może być zachętą do niezwłocznego przeniesienia meldunku do gminy, zaraz po zamieszkaniu. Przeniesienie meldunku spowoduje natomiast, że podatki które płacą, będą płacić dla gminy Łomża, a nie dla miasta Łomża.

        83 lata i kara za niemanie

Słyszałem o babci z gminy Śniadowo, która dostała 140 złotych za jazdę na gapę. Słyszałem też opinię, że dochód z tych mandatów może być ukrytym celem „reformy uprawnieniowej”. Ja bym tego tak nie akcentował. A może by tak dyrekcja MPK rozważyła możliwość odpracowania biletu karnego. Mogłoby to podnieść na duchu tę babcię, co jej pewnie do leków brakuje. Niech sobie spokojnie odpracuje…

        post scriptum

Tych którzy mi zarzucą, że kontestuję działania (w tym przypadku brak działań) naszego wójta, zapewniam, że nie jest z nim jeszcze tak źle. Bynajmniej, co stwierdzam po rozmowach z mieszkańcami sąsiednich gmin – Piątnica i Śniadowo. Tam ludzie też nic nie wiedzą o tym, że ich seniorzy są uprawnieni już tylko do mandatu (czy biletu karnego – nie wiem jak to się fachowo nazywa). Znakiem tego – wójt Nowakowski za bardzo nie odbija od standardu rządzenia przyjętego w okolicy. Minęło 18 dni od daty złożenia interpelacji, na którą wójt powinien odpowiedzieć w 14. Co go powstrzymuje?

       I taka jest prawda – Piotr Kłys.

zobacz interpelację – kliknij w załącznik

interpelacja 2014.03.07 MPK

zdjęcie autobusu pochodzi ze strony www.mpklomza.pl