Odpowiedź Wójta na interpelację w/s APS – rolnicy mają szansę na ulgę.

W poprzedniej wiadomości informowałem Państwa o złożonej przeze mnie interpelacji w sprawie Afrykańskiego Pomoru Świń. Interpelacja dotyczyła możliwości udzielenia pomocy rolnikom naszej gminy, a zwłaszcza pokrzywdzonym hodowcom trzody chlewnej.

        Zimno, ale solidarnie i z obietnicą interpelacji.

Przypomnijmy, 5 marca rolnicy z okolic Łomży zebrali się spontanicznie na drodze krajowej 61, obok stacji paliw w Chojnach Młodych. Mimo niesprzyjającej aury zebrało się ponad 50 osób. Zebrani byli jednomyślni – ich obecność to protest przeciw polityce rządu i znak solidarności z poszkodowanymi rolnikami. Wśród pikietujących obecni byli także radni gmin powiatu łomżyńskiego. Z gminy Łomża był Pan Mieczysław Kuzia i ja. Słysząc o coraz gorszej sytuacji hodowców, doszedłem do wniosku, że samorząd lokalny mógłby pomóc swoim mieszkańcom. Zrodził się więc pomysł na gest solidarności wprowadzający ulgi w podatku dla najbardziej potrzebujących.

        Odpowiedź na interpelację. Ulga tak, ale tylko na wniosek podatnika.

Odpowiedź wójta w/s AFS 2014 03 20

Odpowiedź wójta w/s AFS z 2014 03 20

 

Dwa dni po pikiecie, na sesji,  złożyłem interpelację, o której pisałem  poprzednio. Przed upływem 14 dni otrzymałem odpowiedź, zredagowaną przez Panią Zofię Brokowską. Pani Skarbnik potwierdza to co napisałem w interpelacji. Zgodnie z art. 67a §1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa, organ podatkowy na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem wnioskującego lub ważnym interesem publicznym, może umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną. Z uwagi na ten fakt moja interpelacja nie może być spełniona, ale wnioski podatnicy mogą składać. Rolnicy, którzy czują się pokrzywdzeni w wyniku wykrycia przypadków ASF w Polsce, mogą o odroczenie lub umorzenie w całości lub w części podatku.

Skomentuj artykuł

komentarze