O mnie

Piotr Kłys wójt Gminy Łomża

Piotr Kłys – Wójt Gminy Łomża

Piotr Kłys ma 36 lat, żonę i trójkę dzieci. Wychowuje dzieci w duchu wartości chrześcijańskich i patriotycznych. Zaangażowany społecznik, przedsiębiorca, samorządowiec. Był Wielkim Rycerzem Zakonu Rycerz Kolumba w jednej z najstarszych Rad Lokalnych w Polsce. Prowadził w Łomży firmę szkoleniowo – doradczą. Jest ekspertem w zakresie wykorzystania funduszy zewnętrznych. Od grudnia 2014 roku jest Wójtem Gminy Łomża.

Posiada wyższe wykształcenie, oraz studia podyplomowe w zakresie wykorzystania funduszy unijnych. Ukończył też studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie samorządności terytorialnej i administracji samorządowej.

W latach 2010 – 2014 był radnym Rady Gminy Łomża. Pełnił w radzie funkcję v-ce przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, potem przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

30 listopada 2014 r., jako kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość, wygrał wybory samorządowe na stanowisko Wójta Gminy Łomża.

Skomentuj artykuł

komentarze