140305041630

Interpelacja w/s Afrykańskiego Pomoru Świń

Protest rolników w Chojnach

Protest rolników w Chojnach

5 marca rolnicy powiatu łomżyńskiego zebrali się w Chojnach Młodych na spontanicznej pikiecie, mającej na celu zwrócenie uwagi na trudną sytuację hodowców trzody chlewnej związanej z wykrytymi na Podlasiu przypadkami afrykańskiego pomoru świń. Wśród nich była liczna grupa rolników z gminy Łomża. Wirus ASF nie jest groźny dla człowieka, choroba nie przenosi się na ludzi. Mimo to podlaskim hodowcom zablokowano szeroki rynek zbytu, a tzw „buforem” objęto także teren naszej gminy. Sytuacja rolników staje się dramatyczna.

        Interpelacja na sesji 7 marca 2014

Na ostatniej sesji Rady Gminy Łomża zwróciłem się do wójta jako organu podatkowego z prośbą umorzenie podatku rolnego wszystkim rolnikom naszej gminy, gdyż sytuacja hodowców trzody pośrednio dotyka wszystkich producentów rolnych. Zgodnie z art. 67a §1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa, organ podatkowy na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem wnioskującego lub ważnym interesem publicznym, może umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

            Prośbę uzasadniłem tym, że całkowite lub częściowe umorzenie podatku rolnego wszystkim rolnikom, lub przynajmniej tym w najgorszej sytuacji będzie realną pomocą i wspaniałym gestem solidarności samorządu z mieszkańcami.

        Odpowiedź przyszła na czas

Z treścią interpelacji można zapoznać się klikając w załącznik pod artykułem. Otrzymałem odpowiedź w statutowym terminie. Wkleję wkrótce skan tego pisma, wówczas będziecie mogli Państwo ocenić to, jak wójt ustosunkował się do mojej prośby.

Załączniki:

interpelacja 2014.03.07 APS

Skomentuj artykuł

komentarze