Bezpłatne szkolenia dla rolników

Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich po raz kolejny realizuje projektszkoleniowy dla rolników i domowników mieszkających w subregionie łomżyńskim (powiaty: zambrowskim, łomżyńskim, kolneńskim i grajewskim). Projekt pod wszystko mówiącym tytułem „INNA ROLA 2 – Nowe zawody dla osób z sektora rolniczego Zachodniego Podlasia” oferuje bardzo ciekawe szkolenia przekwalifikowujące.

Rekrutacja
Zgłoszenia do projektu przyjmowane są do 31 marca 2013 roku. Do biura projektu w Łomży należy dostarczyć formularz zgłoszeniowy. Wszystkie informacje oraz dokumenty zgłoszeniowe można znaleźć na STRONIE PROJEKTU.

Kurs kierowca kat. D – transport zbiorowy + kurs języka angielskiego dla 20 osób.
Uczestnicy odbędą pełny kurs kierowca  kat. D oraz przystąpią do egzaminu w WORD. Po zdaniu egzaminu będą posiadali uprawnienia do kierowania autobusem (transport zbiorowy). Aby przystąpić do kursu BO musi posiadać prawo jazdy kat. B oraz uzyskać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem. Dodatkowo uczestnicy odbędą kurs kwalifikacji wstępnej do przewozu osób (280h dla osób do 23 roku życia, 140h dla osób mających minimum 23 lat) zakończony egzaminem państwowym. Kwalifikacja wstępna to obowiązkowy kurs umożliwiający pracę na stanowisku kierowcy autobusu.
Kurs języka angielskiego – szczególny nacisk zostanie położony na słownictwo związane z obsługą pasażerów zagranicznych.

Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej + zajęcia komputerowe dla 20 osób
Kurs zapewni teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonania zawodu sprzedawcy. Uczestnicy po kursie będą między innymi potrafili obsługiwać kasę fiskalną, wypełniać podstawowe dokumenty związane z obrotem towarowym (faktury, KW, KP) przygotowywać raporty kasowe.
Zajęcia komputerowe – uczestnicy nabędą umiejętności pracy z komputerem, wykorzystania Internetu oraz podstawowych programów niezbędnych obecnie w pracy firm i instytucji.

Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy Kat. B.+ kurs języka angielskiego dla 10 osób
BO odbędą pełny kurs kierowca kat. B oraz będą mogli przystąpić do egzaminu w WORD. Po zdaniu egzaminu BO będą posiadali uprawnienia do kierowania pojazdem do 3,5 t. Aby przystąpić do kursu uczestnik musi uzyskać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem.
W ramach szkolenia przedstawiciel handlowy uczestnicy poznają między innymi nowoczesne metody sprzedaży w oparciu o wykorzystanie komputera i Internetu, nauczą się sztuki skutecznych negocjacji handlowych.
Kurs języka angielskiego – szczególny nacisk zostanie położony na słownictwo związane z obsługą kontrahentów z zagranicy

Pracownik biurowy + zajęcia komputerowe dla 10 osób
Uczestnicy nabędą umiejętności prowadzenia korespondencji, obsługi podstawowych urządzeń biurowych. Ponadto nabędą teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat podstaw rachunkowości, rozliczeń oraz prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej przy użyciu komputera.
Zajęcia komputerowe – uczestnicy nabędą umiejętności pracy z komputerem, wykorzystania Internetu oraz podstawowych programów niezbędnych obecnie w pracy firm i instytucji.

Dodatkowe wsparcie dla wszystkich uczestników
1. Trening Aktywnego Poszukiwania Pracy (6 grup po 10 osób). Uczestnicy nauczą się przygotowywać atrakcyjne dokumenty aplikacyjne oraz skutecznej autoprezentacji i komunikacji interpersonalnej. Przeprowadzone zostaną ćwiczenia na wzrost samooceny i aktywności.

2. Poradnictwo zawodowe-sesje indywidualne dla każdego uczestnika, na których określone zostaną zainteresowania i predyspozycje zawodowe BO. Doradcy pomogą dobrać najlepsze kierunki kształcenia i najodpowiedniejsze szkolenia. Przeprowadzą testy psychologiczne i osobowościowe, a na ich podstawie utworzą  Indywidualne Plany Działania dla każdego BO.

Ponadto projekt oferuje  

  • zwrot kosztów dojazdu na wszystkie zajęcia,
  • serwis kawowy (kawa, herbata lub woda mineralna, kruche ciastka lub paluszki),
  • dodatkowy posiłek w przypadku zajęć trwających powyżej 4 godz.,
  • materiały szkoleniowe,
  • dyplomy poświadczające zdobyte kwalifikacje i umiejętności oraz ukończenie kursów, szkoleń.

Biuro projektu

ul. Nowogrodzka 272
18-400 Łomża
tel/fax. (86) 216 27 27
tel. 531 805 220
e-mail: etio3biuro@tlen.pl

Skomentuj artykuł

komentarze