Dzienne archiwum: 7 kwietnia 2015

głosuj na podwórko Nivea w Starej Łomży

Plac zabaw dla Starej Łomży przy Szosie

Gmina Łomża bierze udział w ogólnopolskiej akcji „Podwórko NIVEA Rodzinne Miejsca Zabaw”, w ramach której na terenie całego kraju wybudowanych zostanie 40 placów zabaw w miejscach, które uzyskają największą liczbę oddanych przez internautów głosów. NIVEA Polska zobowiązuje się do sfinansowania zakupu i montażu urządzeń wyposażenia placów zabaw na terenach przygotowanych i przekazanych przez samorządy lokalne.

Lokalizacja w Gminie Łomża:
STARA ŁOMŻA PRZY SZOSIE, ul. Wiejska.
Plac zabaw jest niezwykle potrzebny najmłodszym mieszkańcom Starej Łomży przy Szosie i okolicznych miejscowości dla prawidłowego rozwoju sportowo – rekreacyjnego
oraz budowania więzi rodzinnych i sąsiedzkich.
Jak głosować?
KROK 1. Wejdź na stronę internetową: www.nivea.pl/podworko

KROK 2: Znajdź naszą lokalizację – wybierz kolejno z formularza: WOJEWÓDZTWO PODLASKIE —> POWIAT ŁOMŻYŃSKI —> Stara Łomża przy Szosie

KROK 3: GŁOSUJ

KROK 4: Wpisz swój aktywny adres e-mail

KROK 5: Odbierz z poczty wiadomość z linkiem aktywacyjnym

KROK 6: Kliknij w link – dopiero teraz głos jest ważny
P A M I Ę T A J !
Tylko lokalizacje z największą liczbą oddanych głosów mają szansę na wybudowanie placu zabaw.
                      G Ł O S U J E M Y  O D  1  K W I E T N I A – codziennie !
To Państwa głosy zdecydują o wygranej.
Wspólnie zaangażujmy się dla dobra lokalnej społeczności.

Konkurencja jest bardzo dużo, dlatego potrzebujemy Państwa pomocy.
RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!
www.nivea.pl/podworko